info@aktob.org.tr
Giriş ve Geceleme Formlarının Bildiriminde Yeni Sistem


Sayın Üyemiz,
 

Turizm işletme belgeli  konaklama  tesislerine  gelen  misafir sayı ve bilgilerin il kültür ve turizm müdürlüklerine bildirim sisteminde değişiklik yapılmıştır. 

 

Yeni sistemde; Bakanlığımız'ca "Turizm İstatistikleri Veri Tabanı ve Yayın Geliştirme Projesi" kapsamında, "Konaklama İstatistik Sistemi" yazılımı hazırlanmıştır. Sistem Kullanıma açılmış olup artık geceleme formları kullanılmayacak olup, giriş ve gecelemelere ait veriler bundan sonra doğrudan tesisler tarafından girilecektir.  


Konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden gelen 03.11.2016 Tarih ve 9882 Sayılı yazı ve ilgili form ve açıklamalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
 

Not: Konaklama İstatistik Sistemi BAKANLIK BELGELİ TESİS KULLANICI TANIMLAMA FORMU' NUN dikkatlice doldurularak, aslının

15.Kasım 2016 Tarihine kadar    İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE, bir nüshasının da birliğimize   gönderilmesini bilgilerinize sunarız.

 


Saygılarımla,


Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

 

 

İstatistik Sistemi Yazı

Konaklama İstatistik Sistemi Formu

Tesis Kullanıcı Yardımcı Döküman