info@aktob.org.tr
Hijyen ve Çevre Sağlığı Genelgesi


Değerli Üyemiz,
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün "Hijyen ve Çevre Sağlığı" konulu genelgesi ekte bilgilerinize sunulur.
 
Saygılarımızla,
 
 
Kaan KAVALOĞLU
AKTOB
Genel Sekreter