info@aktob.org.tr
HİJYEN YÖNETMELİĞİ HAKKINDA


Değerli Üyemiz,
 
Bilindiği üzere Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 5 Temmuz 2013 Tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir. İlgili yönetmelikte belirtildiği üzere yönetmeliğin kapsadığı iş yerlerinde ve mesleklerde söz konusu kurs bitirme belgesi olmayan personelin çalıştırılamayacağı, daha önce alınan belgelerin geçerliliğinin olmaması ve bu yönetmelik kapsamında hazırlanan hijyen eğitimi programlarından alınacak belge ile denk olmayacağı belirtilmektedir.
 
İlgili yönetmelik 4 Temmuz 2014 Tarihinden itibaren işleyeceği için kurum ve kuruluşlarımızın gerekli tedbiri almaları gerekmektedir.
Bilgilerinize sunarız.