info@aktob.org.tr
İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN


Sayın Üyemiz,

Turizm sektöründe denkleştirme süreleri 4 aya çıkarılmış olup, bu süreler toplu iş sözleşmeleri ile 6 aya kadar çıkarılabilecektir. Konuya ilişkin 20.05.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan kanun aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

İş Kanunu