info@aktob.org.tr
İŞ KANUNUNNDA DEĞİŞİKLİK


Değerli Üyemiz,

 

 

İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunda 6102 Sayılı TTK Düzenlemeleri hakkında yapılan duyuruyu aşağıdaki linkte bilgilerinize sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Kaan KAVALOĞLU

AKTOB

Genel Sekreter