info@aktob.org.tr
Kamu Arazileri ve Ecrimisil Ödemeleri Hk.


Meclis Genel Kurulunda kabul edilen kamu arazı tahsisleri ve ecrimisillerin ödenmesine ilişkin düzenleme ile ilgili metin aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmaktadır.

İlgi Yazı