info@aktob.org.tr
Müzik Meslek Birlikleri Telif Hakları İndirimi


 

Sayın Üyemiz,

 

Turizm sektöründeki krize bağlı olarak  üye tesislerin 2016 yılında Müzik Meslek Birlikleri için ödeyecekleri lisanslama bedelleri üzerinden indirim talep edilmiştir. TÜROFED tarafından gönderilen  talep yazısına istinaden,  Müzik Meslek Birlikleri Ortak Lisanslama Birimi'nden alınan yazı aşağıdaki gibidir.

________________________________________________________________________________________________________

21.04.2016 tarihli ve 2016/768 Sıra numaralı yazınızda belirtilen hususlar ile ilgili olarak MESAM, MSG, MÜ-YAP ve MÜYORBİR Meslek Birlikleri Yetkilileri;

1.      Hâlihazırda izin sözleşmelerini sezonluk olarak imzalamış olan konaklama tesislerinin 2016 yılı sözleşmelerinde ve izin bedellerinde bir değişiklik yapılmamasına,

2.      Ancak izin sözleşmelerini yıllık olarak imzalamış olan konaklama tesisleri ile ilgili olarak;
-          2016 takvim yılı içerisinde altı aydan az süre ile faaliyet göstereceğini resmi belgeler ile belgelemeleri halinde 2016 yılı izin bedellerine bir defaya mahsus olarak sezonluk (%50) indirim uygulanmasına,
-          Bu indirimin sadece 2016 yılı izin bedeli için geçerli olmasına ve sözleşmenin 2017 yılına uzaması halinde de 2016 yılında hiç indirim uygulanmamış gibi gerçek sözleşme bedeline Tüfe ve Tefe ortalaması kadar artış yapılarak sözleşmenin devam ettirilmesine,
-          Bu husustaki başvuruların en geç 01.08.2016 tarihine kadar kabul edileceğine,
-          Meslek Birliklerinin, sunulacak belgeleri inceleme ve gerekli görmesi halinde de bu belgeleri kabul etmeme haklarının bulunduğuna,
-          Resmi olarak belge sunsalar dahi, meslek birliklerine borcu bulunan konaklama tesislerinin bu yöndeki başvurularının kabul edilmeyeceğine

Karar vermişlerdir.

___________________________________________________________________________________________________________

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

 

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter