Sayın Üyemiz,

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılması ve Vergi Usul Kanunu’nda Teminat Uygulamaları Hakkında 478 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilgili sirküler aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmaktadır.

Gereği bilginize arz olunur.

AKTOB

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sayın Üyemiz,

TOBB’un turizm sektörüne yönelik kefalet ürünlerine ilişkin bilgi notu aşağıdaki linkte  bilgilerinize sunulmaktadır.

Bilgi Notu

Saygılarımızla,

Yeliz GÜL EGE

Genel Sekreter

Konu: Meteorolojik Uyarı 28.11.2016

Sayın Üyemiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan aşırı yağış konulu uyarısını aşağıdaki linkte bilginize sunar, gerekli önlemlerin alınmasını rica ederiz.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

Sayın Üyemiz,

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Antalya Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, AB Türkiye Delegasyonu, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği işbirliğinde  düzenlenen, “AB-Türkiye İlişkilerinin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’nin Yeni Turizm Hedefleri” konularındaki paneli, 28 Kasım 2016 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferans salonunda gerçekleşecektir. 

Panele ilişkin detayları aşağıdaki linkte bilgilerinize sunar, değerli katılımlarınızdan memnuniyet duyarız.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU

Genel Sekreter

Panel Duyurusu

Giriş ve Geceleme Formlarının Bildiriminde Yeni Sistem

Sayın Üyemiz,

Turizm işletme belgeli konaklama tesislerine gelen misafir sayı ve bilgilerin il kültür ve turizm müdürlüklerine bildirim sisteminde değişiklik yapılmıştır.

Yeni sistemde; Bakanlığımız’ca “Turizm İstatistikleri Veri Tabanı ve Yayın Geliştirme Projesi” kapsamında, “Konaklama İstatistik Sistemi” yazılımı hazırlanmıştır. Sistem Kullanıma açılmış olup artık geceleme formları kullanılmayacak olup, giriş ve gecelemelere ait veriler bundan sonra doğrudan tesisler tarafından girilecektir.

Konuya ilişkin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden gelen 03.11.2016 Tarih ve 9882 Sayılı yazı ve ilgili form ve açıklamalara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Not: Konaklama İstatistik Sistemi BAKANLIK BELGELİ TESİS KULLANICI TANIMLAMA FORMU’ NUN dikkatlice doldurularak, aslının

15.Kasım 2016 Tarihine kadar İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE, bir nüshasının da birliğimize gönderilmesini bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

İstatistik Sistemi Yazı

Konaklama İstatistik Sistemi Formu

Tesis Kullanıcı Yardımcı Döküman

Sayın Üyemiz,

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca iştirak edilecek turizm fuarları listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Katılım sağlamak istediğiniz turizm fuarlarına ilgili müşavirlik/ataşeliğe başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

Katılım koşullarına ilişkin duyuruyu aşağıdaki linkte bilginize sunar iyi çalışmalar dileriz.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU

Genel Sekreter

2017 Turizm Fuarları Listesi

Katılım Koşullarına İlişkin Duyuru

Meteorolojik Uyarı

Sayın Üyemiz,

T.C. Antalya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yapılan meteorolojik uyarı yazısını aşağıdaki linkte bilgilerinize sunarız.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

Uyarı Yazısı

Ticari Elektronik İletiler

Sayın Üyemiz,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gönderilen “Ticari Elektronik İletiler” konulu yazıyı aşağıdaki linkte bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

İlgi Yazı

Sayın Üyemiz,

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından her yıl düzenlenen ”Geleneksel Ödül Töreni” ne ilişkin duyuru ve başvuru formlarını aşağıdaki linkte bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

ATSO DUYURU

Sayın Üyemiz,

Yapılan yeni yasal düzenleme ile ihracatçı sayılan işletmelerin sahip veya sorumlularına yeşil pasaport düzenlenmesi hakkı getirilmiştir.

Konu üzerinde Maliye Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenleme çalışmaları yapılmaktadır. Uygulama esaslarının belirlenmesi kapsamında değerlendirilmek üzere, 4 ve 5 yıldızlı üye işletmelerimizce aşağıdaki linkte verilen bilgi formunun doldurularak yelda.karaca@aktob.org.tr e-posta adresine, bakanlığa iletilmek 8 Eylül 2016 (yarın) mesai bitimine kadar gönderilmesi önem arz etmektedir.

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

Yeşil Pasaport Bilgi Formu

Sayın Üyemiz,

Antalya Havalimanı’nda iniş ve kalkışlarda bir sorun yaşanmamakla birlikte, bazı uçak sirketlerinin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı ucuşlarında dün akşamdan bu yana iptal veya uçak birleştirmeleri yaşanmakta olduğu haberleri alınmaktadır.

Gerek misafirlerimizin konforu gerekse havalimanında yaşanabilecek yığılmaları önlemek adina misafirlerimizin uçuşlarını önce havalimanından kontrol ettikten sonra transferlerinin yapılmasi önem arz etmektedir.

Misafirlerimizin uçuşları gerçekleşinceye kadar otellerimizde her zamanki Türk misafirperverliği kapsamında ücretsiz ağırlanmalarını rica ederim. Uçuslar ile ilgili yeni gelişmeler oldukça tarafınıza bilgilendirme yapılacaktir.

Her zamanki duyarlılığınız icin teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Yusuf HACISÜLEYMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Uçuş Bilgi Hattı;

0242-3154126

Sayın Üyemiz,

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde öğretmenlerin eşleri ve çocukları İle emekli öğretmenlerin derneklerimize bağlı üye tesislerde afişe fiyat üzerinden %0- 35 oranında indirimli yaralanması hususu kabul edilmiştir.

İndirim yapacak olan otellerin vereceği indirim oranları ve iletişim bilgilerine, konuya ilişkin TÜROFED web sayfasında açılacak olan bölümde yer verilecektir.

Bu kapsamda, aşağıdaki linkte verilen tablodaki bilgilerin doldurularak ivedi olarak yelda.karaca@aktob.org.tr eposta adresine gönderilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Kaan K. KAVALOĞLU

Genel Sekreter

Meb Kampanya Bilgi Formu

Sayın Üyemiz,

Umuma mahsus pasaport hamili Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları seyahatlerinde, 180 gün toplamda 90 günü aşmamak kaydıyla 60 gün olan kalış süreleri 90 güne çıkartılmıştır.

İlgili kararı aşağıdaki linkte bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

İlgili Karar

Sayın Üyemiz,

Kablosuz mikrofon kullanımı ile ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gelen yazı aşağıdaki linkte bilgilerinize sunulmaktadır.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU

Kablosuz Miktofon Kullanımı

Sayın Üyemiz,

Turizm sektöründeki krize bağlı olarak üye tesislerin 2016 yılında Müzik Meslek Birlikleri için ödeyecekleri lisanslama bedelleri üzerinden indirim talep edilmiştir. TÜROFED tarafından gönderilen talep yazısına istinaden, Müzik Meslek Birlikleri Ortak Lisanslama Birimi’nden alınan yazı aşağıdaki gibidir.

_______________________________________________________________________________________________

21.04.2016 tarihli ve 2016/768 Sıra numaralı yazınızda belirtilen hususlar ile ilgili olarak MESAM, MSG, MÜ-YAP ve MÜYORBİR Meslek Birlikleri Yetkilileri;

1. Hâlihazırda izin sözleşmelerini sezonluk olarak imzalamış olan konaklama tesislerinin 2016 yılı sözleşmelerinde ve izin bedellerinde bir değişiklik yapılmamasına,

2. Ancak izin sözleşmelerini yıllık olarak imzalamış olan konaklama tesisleri ile ilgili olarak;
– 2016 takvim yılı içerisinde altı aydan az süre ile faaliyet göstereceğini resmi belgeler ile belgelemeleri halinde 2016 yılı izin bedellerine bir defaya mahsus olarak sezonluk (%50) indirim uygulanmasına,
– Bu indirimin sadece 2016 yılı izin bedeli için geçerli olmasına ve sözleşmenin 2017 yılına uzaması halinde de 2016 yılında hiç indirim uygulanmamış gibi gerçek sözleşme bedeline Tüfe ve Tefe ortalaması kadar artış yapılarak sözleşmenin devam ettirilmesine,
– Bu husustaki başvuruların en geç 01.08.2016 tarihine kadar kabul edileceğine,
– Meslek Birliklerinin, sunulacak belgeleri inceleme ve gerekli görmesi halinde de bu belgeleri kabul etmeme haklarının bulunduğuna,
– Resmi olarak belge sunsalar dahi, meslek birliklerine borcu bulunan konaklama tesislerinin bu yöndeki başvurularının kabul edilmeyeceğine

Karar vermişlerdir.

_______________________________________________________________________________________________

Bilginize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

Sayın Üyemiz,

Turizm sektöründeki sıkıntıların giderilmesi yönünde yapılan girişimler sonucu Bakanlar Kurulu’nda destek paketi çıkarılması amacıyla Hazine Müsteşarlığı ile görüşme yapılmıştır. Hazine Müsteşarlığı’nın hazırlayacağı paketi güçlendirmek için sektörün ve özellikle TÜROFED’e üye derneklerin üyelerinin potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla ekteki formda yer alan bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Aşağıdaki linkte verilen formun doldurularak ivedi olarak yelda.karaca@aktob.org.tr adresine yollanması hususunda gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU

Genel Sekreter

Bilgi Formu

Sayın Üyemiz,

EXPO2016ANTALYA Etkinlik listesi aşağıdaki linkte bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz,

Saygılarımızla,

AKTOB

Etkinlik Listesi

Sayın Üyemiz,

Konaklama sektöründe, 2016 yılında hizmet vermeyecek , açılmayacak üye işletmelerimizin ödedikleri TELİF HAKLARINDAN 2016 yılında muafiyeti ile ilgili ortak lisanslama birimine talepte bulunulacaktır.

Bu nedenle ; hizmet vermeyecek üye otellerimizin 2016 yılı telif hakları ücretlerinin muafiyeti başvurularını aşağıdaki linkte yer alan dilekçe örneğine uygun olarak (kurumunuzun antetli kağıdına yazılıp) 14.06.2016 tarihine kadar kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Not: İlk etapta yazılan dilekçenin imzalı olarak taranıp mail ortamında info@aktob.org.tr adresimize gönderilmesi ve orijinallerinin de posta ile AKTOB ofisine gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dilerim.

Saygılarımla,

Kaan K. KAVALOĞLU
Genel Sekreter

Dilekçe Örneği