AKTOB – Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği

Haber Detayı

Antalya Haziran Ayında Yükselişe Devam Etti
aktob 30 Haziran 2017

Antalya Haziran Ayında Yükselişe Devam Etti

Antalya turizm verileri haziran ayında da yükseliş ivmesine devam etti.

Antalya “Haziran ayı havalimanı giriş verilerine baktığımızda kaynak pazarlarımızdan olan Rusyadaki geliş sayısı 2014 yılına çok yaklaşmış durumdadır. Ocak-Haziran sayıları kümülatif olarakta 2015 rakamlarını aşmış; 2014 yılı rakamına oldukça yaklaşmıştır. Bu pazardaki büyüme hem uygun ve yeterli kapasitenin olması, 2016 yılında rus turistlerin Antalya’ya gelmemiş olması ve özellikle çok uygun fiyatların olması pazarın hızlı iyileşmesinde etkili unsurlar olmuştur.

Genel olarak sadece Haziran ayında Ukrayna, Beyaz Rusya, Romanya, Moldova, İran, İsrail, Litvanya, Kosova, Ürdün ve Irak tan gelen turist sayıları 2014 yılını geçmiş durumdadır.

Bunun yanısıra, İngiltere, Kazakistan, Polonya, Çek Cumhuriyeti,Slovakya, Azerbaycan ve Sırbistanda 2016 yılına kıyasla büyüme gerçekleşmiş, 2014 yılı rakamlarına henüz ulaşılmamıştır.

Antalya’nın ana kaynak pazarlarından olan Almanya pazarımızdaki düşüş haziran ayında durağan bir görünüme geçmiş; 2016 yılı haziran rakamları ile aynı sayıda kalmıştır. Öngörümüz yıl sonunda Almanyadaki eksi rakamların azalıp; geçen yılki rakamları yakalamasıdır.

Fakat; Danimarka, Hollanda, İsveç, Belçika, Finlandiya, Norveç, İsviçre, Fransa ve Avusturya pazarlarındaki düşüş devam etmektedir. Bu pazarlardaki düşüş diğer pazarların büyüme ivmesini olumsuz etkilemektedir.

Özetle, Haziran ayı genelinde Antalya’ya gelen turist sayısı 2016 yılına göre %100 artmış ( bu artışın nedeni rusya pazarındaki tarifesiz uçuş yasağının kalkmış olmasıdır) ; 2015 yılına göre %8 ekside ve 2014 yılına göre %15 eksidedir”.

“Ocak-Haziran 2017 yılı verilerine baktığımızda Antalya’ya gelen turist sayısı 2016 yılına göre %52 artmış; 2015 yılına göre %18 ekside ve 2014 yılna göre %26 eksidedir”.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı (AKTOB) Erkan Yağcı; Antalya Haziran verileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Erkan Yağcı; “2017 yılındaki büyümenin ana unsuru Rusya pazarı olmuştur. Avrupa pazarında, özellikle Almanyadaki düşüş büyüme rakamlarını olumsuz etkilemektedir. Fakat Haziran ayı ile başlayan iyileşme süreci Rusya başta olmak üzere BDT pazarlarında kendini güçlü hissettirmiştir. Almanya pazarındaki düşüşünde durağana geçmesi ve diğer avrupa pazarlarındaki büyümeler olumlu etkide bulunmuştur. Fakat tüm bu pozitif gelişmelerin yanında Benelüx ve İskandinav ülkelerindeki düşüş bu ayda devam ettiği için Antalya pazarının iyileşmesi 2014 ve 2015 yılına kıyasla istenilen seviyede değildir. Bu ülkelerdeki düşüşü durdurmak ana hedeflerimizden biri olmalıdır. Ayrıca, genel anlamda 2017 yılının Antalya turizmi için büyüme yılı olması gerekmektedir. 2016 yılı gibi zor ve sıkıntılı bir yıldan sonra Antalya’nın iyileşmesi ve geri dönüşü hızlı olmuştur. Buda bize şunu gösteriyorki Antalya turizmi tüm paydaşları ile dayanıklı ve krizlerle mücadele etme kapasitesine sahip bir varış noktasıdır. Her ne kadar gelirlerimizdeki ve genel fiyatlarımızdaki erezyonu; talep artışındaki gibi hızlı iyileştirmesekte, öncelikle hedefimiz talebin 2014 seviyelerine gelmesini sağlamak ve önümüzdeki yıldan itibaren 2014 yılı fiyatlarına ve gelirlerine ulaşmak olmalıdır.

  • Web Tasarım: Webius Digital