AKTOB – Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği

Haber Detayı

Resort Dergi 170. Sayısı E-dergi Olarak Yayınlandı
AKTOB 20 Haziran 2017

Resort Dergi 170. Sayısı E-dergi Olarak Yayınlandı

Sayın Üyemiz,
Değerli Turizm Camiası,

Türkiye turizminin öncü birliklerinden olan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), geçmiş birikimleri ile yoğurduğu tarihinde, yeni bir döneme yeni bir anlayışla girmiş bulunmaktadır.

Turizm; çağımızda ekonomik ve sosyal hayatta yaşanan hızlı değişimlerin merkezinde olan sektörler içindedir.

Buharlı makinelerimizle ilk sanayi devrimini gerçekleştirdik, ardından elektrikle tanışarak bu devrimi ikinci evreye taşıdık ve dijital teknolojiyi keşfederek üçüncü sanayi devrimine kadar geldik. Sürekli gelişen teknoloji nedeniyle artık endüstrimiz bu evreyi de aşmak zorunda kaldı ve Endüstri 4.0 adıyla da bilinen 4. Sanayi Devrimine ulaştık.

Günümüzde artık Turizm 4.0 tartışılmaya başlanmıştır.

Bu yüzden, değişimlere uyum sağlamak ve daha ileri politikalar yaratabilmek için birliğimiz yayın organı içinde bazı değişiklikler yapma kararı aldık.16 yıldır yayınlamakta olduğumuz, aylık yayın organımız Resort Dergisi de bu nedenle yeniden farklı bir anlayış ve içerikle karşınızdadır.

Resort Dergisi bu sayıdan itibaren, bir turizm perspektifi sunarak yayın hayatına devam edecektir.

Turizmin ülkemizdeki yeri, önemi ve ilişkileri çok boyutlu olduğundan, bizler de turizmin konularına çok farklı açılardan ele alıp inceleyeceğiz. Bu çoklu ilişkilerin analizinde amacımız, sizlere bir perspektif sunabilmektir.

Bunlara ilaveten, internet getirdiği kolaylık ve yeniliklerle yayıncılığa yeni bakış açıları getirmiştir. Elektronik ortamda paylaşım ve internetin gelişmesiyle de dergi, kitap ve gazete gibi bilgi kaynaklarını sadece bulunduğumuz yerden alabildiğimiz kadarına ulaşacaktık; fakat teknolojinin gelişmesiyle birlikte bunlara internet üzerinden istediğimiz an her bilgiye kolaylıkla ulaşır hale geldik.

Bu mantıkla; dergimiz Resort’un adına “Turizm Perspektif” başlığı ekleyerek “e-dergi” olarak bir yayın organı oluşturmaya çalıştık.

Birlik olarak her türlü katkıya hazır olduğumuzu tekrar eder; ülkemiz turizminin girmiş olduğu bu yeni dönemin hepimize sağlık, mutluluk ve taze başlangıçlar getirmesini temenni ederiz.

Keyifli okumalar dileği ile.

Saygılarımla,

Dr. Erkan Yağcı
AKTOB Y.K. Başkanı

Resort Dergi Sayı 170

  • Web Tasarım: Webius Digital