AKTOB – Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği

Haber Detayı

AKTOB 4 Ocak 2021

T.C. İç İşleri Bakanlığı Tarafından Covid-19 Yeni Varyantı Hakkında Genelge Yayınlandı

 

T.C. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile yayınlanan genelgede;

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının kamu sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve uygulamaya geçirilmiştir. Covid-19 virüsünün yeni bir varyantının İngiltere’de görülmesi üzerine, bu varyantın ülkemize girişinin engellenmesi amacıyla alınması gereken bir takım tedbirler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi (b), (c) ve (ç) yazıları ile belirlenmiştir.

Emniyet Genel Müdürlüğünün ilgi (d) yazısı ile de hudut kapılarında yolcuların pasaportları üzerinde kaşe kontrolü yapılmak suretiyle son 10 gün içerisinde Covid-19 virüsünün yeni varyantının görüldüğü İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunanların tespit edilerek sağlık birimlerine bildirilmesi talimatı verilmiştir. Konuya ilişkin uygulama birliğinin tesis edilmesi ve tüm sınır kapılarımızda (kara, hava, deniz) etkin bir uygulamanın hayata geçirilerek Covid-19 virüsünün yeni varyantının ülkemize girişini engellemek için aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir.

Bu çerçevede;

1- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ilgili NOTAM’ları ile uygulanmakta olan İngiltere’den yapılacak tüm uçuşların (genel havacılık ve/veya tahliye uçuşları da dâhil) ve Güney Afrika ve Danimarka’dan ticari uçuşların durdurulması uygulaması ile benzer şekilde yeni durumların gelişmesi halinde alınacak kararlar ilgili birimlerce titizlikle takip edilecek ve herhangi bir aksamaya meydan bırakılmayacaktır.

2- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi (c) yazısı doğrultusunda; 1 Mart 2021 tarihine kadar tüm kara, deniz ve hava sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapmak isteyen kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu istenecektir. Hareket edilecek ülke havalimanlarında bu test sonucu ibraz edilmeden kişilerin ülkemize iniş yapacak uçaklara alınmaması gerekmektedir.

3- Sınır kapılarımızdan ülkemize giriş yapan tüm yolcuların pasaportlarında kaşe kontrolleri titizlikle
yapılacak ve son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunduğu anlaşılan kişilerin ülkemize giriş yaptığının
tespit edilmesi halinde bu kişiler ilgi (a) genelgemiz ve ilgi (c) yazı kapsamında Valilikler tarafından
belirlenen yerlerde 14 gün boyunca karantina altına alınacaktır.
4- Pasaport ibraz etmeksizin, kimlik göstererek ülkemize giriş hakkına sahip ülke vatandaşlarına da
son 10 gün içerisinde İngiltere’de bulunup bulunmadıkları sorulup buna göre işlem tesis edilecektir.
5- Kara, deniz ve hava sınır kapılarımızda SARS-CoV-2 PCR testi sonucu kontrollerini yapmak
üzere yeteri sayıda personel/ekip görevlendirilmesi (bir birim görevlendirilebileceği gibi karma ekipler de
oluşturulabilecektir) sınır kapısı mülki idare amirleri tarafından sağlanacaktır.
6- Ülkemize giriş esnasında son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS-CoV-2 PCR testi sonucu
ibraz edemeyen kişiler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgi (c) sayılı yazısında belirtildiği şekilde
konaklayacaklarını beyan ettikleri adreslerde, konaklayacak yeri olmayanlar ise Valiliklerce belirlenen
yerlerde karantinaya alınacaklardır. Bu kişilere karantina sürelerinin yedinci gününde test yapılacak olup
test sonucu negatif olanların karantinası sonlandırılacak, pozitif olanların tedavileri ise Sağlık Bakanlığı
Covid-19 rehberi doğrultusunda sürdürülecektir.
7- Dış ticaretin olumsuz etkilenmemesi için, uçak-gemi mürettebatı, kilit personel olarak
nitelendirilen gemi adamları ve tır şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf
tutulacaktır.
Yukarıda belirtilen tedbire ilişkin Vali/Kaymakam ve Sınır Kapısı Mülki İdare Amirleri tarafından
sınır kapılarında görevli tüm kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde ve ilgili diğer mevzuat
hükümleri çerçevesinde gerekli kararların alınarak, çalışmaların ivedilikle planlanması, uygulamada
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

 

 

  • Web Tasarım: Webius Digital