AKTOB – Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği

Haber Detayı

AKTOB 20 Nisan 2020

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Açıldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameyle birlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü eklendi.

Bu genel müdürlük, Bakanlığın hedef ve politikalarına uygun bilişim hedeflerini belirleyecek, Bakanlığın mevcut bilişim altyapısının kurulumu, bakımı, ikmali, geliştirilmesi ve güncellenmesi ile ilgili işleri yürütecek, haberleşme ve siber güvenliğini sağlayacak. Bu kapsamda, söz konusu genel müdürlüğe ilişkin kadrolar da ihdas edildi.

  • Web Tasarım: Webius Digital