AKTOB – Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği

Haber Detayı

aktob 7 Ekim 2019

THOMAS COOK Alacakları Gider Gösterilebilecek

Thomas Cook’un iflasından dolayı alacaklarını tahsil edemeyen işletmeler bunu gider yazabilecek. Alacaklı firmaların bunu yapabilmesi için Londra’daki iflas masasına yapacakları  başvurunun sonucunu beklemelerine gerek olmayacak.
Vergi Uzmanı Nedim Türkmen, Thomas Cook’tan alacağı olan Türk şirketlerinin, şirketle ilgili yurtdışında iflas kararı verildiği için alacaklarını bu masalara hemen kaydettirerek önce “şüpheli alacak karşılığı zarar” yazmalarının mümkün olduğunu söyledi.
Ticaret mahkemelerince borçlu hakkında verilmiş ve ilgili masa tarafından tasfiyeye tabi tutulmuş bulunan iflas kararlarına ilişkin belgeler alınmış olmasına rağmen hâlâ tahsilat yoksa, bu durumda kanaat vericinin vesika olarak bu iflas belgelerine dayanarak, alacağın “değersiz alacak” hükümleri doğrultusunda “zarar” yazılmak yolu ile yok edileceğini vurgulayan Türkmen, “Şirketler tahsil etmedikleri bir hasılatın vergisini ödemiş olma durumundan kurtulacaktır” dedi.
  • Web Tasarım: Webius Digital