Türkiye, turizmde rekabet edebilirlikte 8 basamak yükseldi

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) iki yılda bir Surrey Üniversitesi ile hazırladığı ve 119 ülkenin seyahat ve turizm sektörlerinin birçok faktör dikkate alınarak analiz edildiği Seyahat ve turizm Endeksi 2024 (TTDI) yayımlandı. 

WEF’in endeksinde ilk 30 ülke arasında 26 yüksek gelirli ekonomi yer alırken, bunların 19’u Avrupa’da, 7’si Asya Pasifik’te, 3’ü Amerika kıtasında ve biri de Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Orta Doğu’da bulunuyor. ABD, İspanya, Japonya, Fransa, Avustralya, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, İtalya ve İsviçre, endeksteki ilk 10 ülkeyi oluşturuyor. 

Türkiye 37. Sıradan 29. Sıraya yükseldi

Öte yandan, son yıllarda sektördeki en büyük ilerlemelerden bazıları gelişmekte olan ülkelerde görüldü, Gelişmekte olan ülkeler arasında ilk 10’daki Çin’in yanı sıra, Türkiye, Endonezya ve Brezilya, gelişmekte olan en önemli seyahat ve turizm destinasyonları arasında sıralamada ilk 30 arasında yer aldı.

Bu ülkeler arasında Endonezya endekste 22, Brezilya 26 ve Türkiye 29’uncu sırada bulunuyor. Böylece, Türkiye, bir önceki endeksteki 37’inci sıradan, 29’a yükselmiş oldu. 

Rakip ülkelerde durum

WEF’in TTDI endeksinde Türkiye 29. Sırada yer alırken turizmde Avrupa’daki rakip ülkelerden İspanya 2, İtalya 9, Portekiz 12,Yunanistan 21’nci sırada yer alıyor

İlk olarak 2022’de uygulamaya konulan Seyahat ve Turizm Gelişim Endeksi (TTDI), 17 temel başlık atında 102 konuyla ilgili göstergeden oluşuyor. 

Ülkelerin güçlü ve zayıf yönleri

Seyahat ve Turizm(T&T) sektörünün sürdürülebilir ve dirençli gelişimini mümkün kılan ve dolayısıyla bir ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan bir dizi faktör ve politikayı karşılaştırıp ölçüyor. 

Aynı zamanda, her ülkenin T&T sektörünün uzun vadeli büyümesini sürdürülebilir ve dayanıklı bir şekilde artırma çabalarını desteklemek amacıyla, her ülkenin güçlü yönlerine ve iyileştirilmesi gereken alanlara ilişkin bilgiler veriyor.

Seyahat endüstrisi refahı artırıyor

TTDI özellikle, T&T gelişiminin iç ve dış kolaylaştırıcıları ve bunların birbirine bağımlı doğası da dahil olmak üzere turizm ekonomisine stratejik ve bütünsel bir genel bakış sunuyor, ayrıca çok paydaşlı diyalog için değerli bir platform sağlayarak paydaşların yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeylerde uygun politika ve eylemler oluşturmasına olanak tanıyor.

WEF Küresel Endüstriler Başkanı Francisco Betti, analize ilişkin değerlendirmesinde, seyahat ve turizm sektörü için bu yılın bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Surrey Üniversitesi Konaklama ve Turizm İşletmeciliği Yüksekokulu Başkanı Prof, lis Tussyadiah, farklı ekonomilerin seyahat ve turizm sektörlerinin gelişmesi için güçlü bir ortam oluşturulması ve bu alandaki boşluğun kapatılması gerektiğini belirterek, “Sektör, refahı artırma ve küresel riskleri azaltma konusunda büyük bir potansiyele sahip ama bu potansiyel ancak stratejik ve kapsayıcı bir yaklaşımla tam anlamıyla hayata geçirilebilir” ifadesini kullandı.

Paylaşın :

Diğer Haberler

Türkiye'nin en büyük iki turizm pazarından biri olan ve Antalya'da ilk 4 aylık verilere göre en büyük pazar hacmine sahip kaynak...