TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZ UÇAKLARI İLE HAVA TAŞIMA İŞLETMECİLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik

Kıyı kanunun uygulanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ

Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Yönetmeliği Değişikliği

Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

Yüzme Havuzların Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelik

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

İş Yeri Hekimliği Yönetmeliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluk ve Eğitimleri Hk. Yönetmelik

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer yönetmelikler:

Av turizmi yönetmeliği

Ozel Guvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasina Iliskin Yonetmelik

4702 Sayılı Yasanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Kultur ve Turizm Koruma ve Gelisim Bolgelerinde Imar Planı Hazırlanması

Turizm Yatirim, İsletme ve kuruluslarinin Denetimi Hakkinda Yonetmelik

Turizm Tesisleri Yonetmeligi

Güzellik ve Sağlık Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Calısanların iş sağlıgı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esaslarına İlşkin Yönetmelik

İsyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
Cankurtarma Yonetmeligi

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik

Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Mesleki Ve Teknik Egitim Yonetmeliği

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KAMU TAŞINILMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR