Belediye kanunlarında yapılan değişiklikle vergi ve harçların yeniden belirlenmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararını içeren ve Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.’nden alınan sirküler ekte bilgilerinize sunulmuştur.
Bakanlar Kurulu Kararı Kararname Eki

Engelli Sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuru